Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Jesienna Sesja AT 2019

19 września br. w gmachu Seminarium Duchownego Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu miała miejsce Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości. Odbyła się ona w przededniu I Kongresu Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski.

query_builder 2019-09-22
Jesienna Sesja AT 2019

O godz. 11.00 spotkali się członkowie i konsultorzy Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych pod przewodnictwem Bpa Tadeusza Bronakowskiego. Omówiono bieżące sprawy i plany duszpasterskie na przyszły rok.

O godzinie 14.00 spotkanie rozpoczęto Koronką do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie przybyłych przywitał Bp Tadeusz Bronakowski. Po wystąpieniu Przewodniczącego został przedstawiony projekt „Młodzi trzeźwi i wolni”, który współfinansuje Fundusz Sprawiedliwości. Prezes Fundacji „Signum Magnum” mgr Małgorzata Sojka zapoznała uczestników z głównymi celami i realizowanymi zadaniami w ramach projektu.

Następnie zebrani wysłuchali wykładu mec. dra Olgierda Pankiewicza na temat: „Środki ochrony prawnej dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych zagrożeń”. Po dyskusji i przerwie kawowej około godziny 16.00 Pani mgr Katarzyna Stępkowska - psycholog oraz socjolog, rozpoczęła szkolenie na temat: "Możliwości nie trudności. O tym, jak działać w środowisku lokalnym na rzecz wolności i trzeźwości dzieci i młodzieży". Po szkoleniu była okazja wysłuchania jeszcze jednego wykładu. Dr Jarosław Bugajski mówił na temat: „Genderyzm i działalność organizacji ideologizujących dzieci i młodzież”. Omówiono również bieżące sprawy Apostolstwa Trzeźwości i dzielono się doświadczeniami z pracy duszpasterskiej.

O 20.00 została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem Bpa Tadeusza Bronakowskiego w kościele seminaryjnym. W homilii Przewodniczący nawiązał do Słowa Bożego przeznaczonego na ten dzień i dzielił się swoim ponad dwunastoletnim doświadczeniem w pracy trzeźwościowej w Zespole KEP. Homilię zakończył słowami zachęty: „Niech dzisiejsza Eucharystia umocni nas w jeszcze gorliwszej służbie sprawie trzeźwości, bo przecież dobrze wiemy, że jest to sprawa być czy nie być tak wielu naszych braci i sióstr, i to nie tylko w perspektywie doczesnej, ale co najważniejsze – w perspektywie wiecznej. Przychodźmy sami z wiarą, miłością i ufnością do Jezusa i przyprowadzajmy do Niego innych, aby każdy mógł usłyszeć Jego słowa: «twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju»”.

Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do Ks. Henryka Grządko, członka Zespołu KEP i diecezjalnego duszpasterza trzeźwości i do jego Współpracowników za pomoc w organizacji Sesji.

Zobacz także: