Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Intencje na 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwosć Narodu

Zbliża się 56. Tydzień Modlitw o TrzeźwosćNarodu. Będziemy go przeżywać w dniach od 19-25 lutego 2023 roku.

query_builder 2023-01-22
Intencje na 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwosć Narodu

Intencje 56. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu

Niedziela – 19 II 2023

Modlitwa wynagradzająca za grzechy pijaństwa popełniane w naszej Ojczyźnie.

Poniedziałek – 20 II 2023

Modlitwa za osoby pomagające uzależnionym, aby wytrwały na drodze służby bliźniemu.

Wtorek – 21 II 2023

Modlitwa za biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, aby gorliwie troszczyli się o trzeźwość własną i powierzonych im wiernych.

Środa Popielcowa – 22 II 2023

Modlitwa za zniewolonych nałogami, aby otworzyli się na Boże Miłosierdzie i kroczyli drogą trzeźwości.

Czwartek – 23 II 2023

Modlitwa za wszystkich ochrzczonych, aby trwali mocno w wierze, praktykując cnoty, w tym cnotę trzeźwości.

Piątek – 24 II 2023

Modlitwa za rodziny, aby były domowymi Kościołami, zatroskanymi o rozwój duchowy i trzeźwość wszystkich członków.

Sobota – 25 II 2023

Modlitwa za naukowców i elity społeczne, aby swoją pracą i świadectwem życia przyczyniali się do propagowania trzeźwego stylu życia w naszym społeczeństwie.

W Tygodniu Modlitw będziemy zamieszczać na naszej stronie materiały duszpasterskie przeznaczone na każdy dzień, w tym propozycje homilii.

Zobacz także: