Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Czwartek w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

Modlitwa za duchowieństwo o gorliwość w służbie trzeźwości ludu Bożego.

query_builder 2022-03-03
Czwartek w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

►„W Starym Testamencie Bóg Obietnicy przedstawił człowiekowi alternatywę. Dał mu wybór. Tak jak daje wybór każdemu, do którego mówi: „Pójdź za Mną”. Każdy może wybrać, każdy może decydować. Przeżywamy okres, w którym przede wszystkim musimy stawiać sobie pytanie o to, co wybrałem. Czym żyję? Wybrałem błogosławieństwo czy nieszczęście? Czy zapieram się siebie? Czy troszczę się o to życie, czy o życie z Bogiem” (ks. T. Wilga).

► „W historii Polski, zwłaszcza w czasach zaborów, kapłani i osoby zakonne bronili Polaków przed systemowym, zaplanowanym rozpijaniem. Spotykały ich za to represje ze strony wrogów narodu, którym zależało, aby sprawować nad nim całkowitą kontrolę. Kościół zawsze rozumiał, że byt fizyczny i zdrowie moralne narodu są możliwe tylko wtedy, gdy chroniona jest trzeźwość. Z szacunkiem wspominamy wielkich apostołów trzeźwości, jak założyciela Marianów, św. Stanisława Papczyńskiego, którego dzieło nadal jest kontynuowane w Sanktuarium w Licheniu. Św. Stanisław jest patronem pragnących wyzwolić się z różnego rodzaju uzależnień, zwłaszcza z alkoholizmu. Sam będąc abstynentem swoim współbraciom polecił wstrzemięźliwość od alkoholu, jako formę uczczenia Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wspominamy jezuitę, O. Karola Antoniewicza, który prosił Polaków: „Dzieci moje! Nie zabijajcie się na duszy i ciele. Wytrąćcie z rąk waszych tę broń zabójczą: wytrąćcie obrzydliwą gorzałkę”. Założyciel Michalitów, bł. ks. Bronisław Markiewicz ostrzegał, że Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale. Nadal jesteśmy świadkami owoców jego posługi widząc wspaniałą pracę w Miejscu Piastowym. Jakże wiele dobra dla trzeźwości narodu czyni się w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, gdzie posługiwał bł. O. Honorat Koźmiński. Ten wielki apostoł trzeźwości, kapucyn, przestrzegał: „Jeżeli chcecie, aby ogień miłości Bożej gorzał, nie zalewajcie go wódką”. O trzeźwość wszystkich rodaków wielokrotnie upominał się św. O. Maksymilian Maria Kolbe. Swoich współbraci prosił: „Dzieci drogie, zróbcie mi tę przyjemność i po mojej śmierci również nie palcie papierosów i nie pijcie wódki – odmówcie, gdy częstują”. Od św. Maksymiliana uczył się sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Także i obecnie wiele zakonów i zgromadzeń bardzo mocno angażuje się w apostolstwo trzeźwości i w niesienie konkretnej pomocy ludziom zniewolonym przez nałogi, a także ich rodzinom. Przy klasztorach powstają liczne bractwa, stowarzyszenia abstynenckie i trzeźwościowe. Organizowane są dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki. To naprawdę wielka praca dla dobra całej naszej Ojczyzny” (Bp T. Bronakowski).

► „W Polsce jest wielu kapłanów, którzy są dobrowolnymi abstynentami i którzy poświęcają swój czas i siły na szerzenie cnoty trzeźwości wśród wiernych. Oby było ich coraz więcej, bo jak mówił kard. Stefan Wyszyński – „bez kapłanów abstynentów nie będzie trzeźwej Polski” (Bp T. Bronakowski).

► „Od was kapłani polscy głównie zależny, aby naród polski był rzeczywiście narodem Maryi, a Ona jego Królową. (…) Was kapłani polscy wzywa dzisiaj Bóg, abyście (…) wznosili czyste dłonie wasze do Pana Zastępów i przez przyczynę Maryi i świętego Michała i Świętych patronów polskich błagali Go o rychłe zmiłowanie się nad narodem naszym. Mówcie często do Niego: „Przebacz Panie, przebacz narodowi swemu, przebacz Panie narodowi Maryi”. Narzekamy już tak długo na ciężkie próby, którymi Pan nas nawiedza, a nie modlimy się jak należy. Modlitwa jest wszechmocna, ona przebija obłoki…” (Bł. ks. Bronisław Markiewicz).

Modlitwa wiernych:

Jako członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa zanieśmy błagania do Tego, który jako Jedyny ma moc nas wysłuchać.

  1. Módlmy się, aby wierzący w Chrystusa zawsze wybierali dobro, a sprzeciwiali się złu.
  2. Módlmy się za Ojca świętego, aby odważnie trwał przy krzyżu Jezusa Chrystusa.
  3. Módlmy się za kapłanów i osoby konsekrowane, aby poprzez dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu byli świadkami życia w Chrystusowej wolności.
  4. Módlmy się za zgromadzenia zakonne, aby wydały gorliwych apostołów trzeźwości.
  5. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla tych, którzy podejmą decyzje o abstynencji od alkoholu i wpiszą się do Parafialnej Księgi Trzeźwości.
  6. Módlmy się za chorych, aby swoje cierpienia łączyli z cierpieniami Chrystusa.
  7. Módlmy się za nas samych, abyśmy swoimi modlitwami i trzeźwym życiem wspierali swoich duszpasterzy w misji głoszenia Ewangelii.

Boże, spojrzyj na nas łaskawie i użycz nam swoich łask. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na rozesłanie:

Chrystus mówi: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Przyjmijmy Jego błogosławieństwo na trud realizacji tych słów w codziennym życiu.

Zobacz także: