Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Bp Tadeusz Bronakowski o 54. Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu