Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Boże Narodzenie 2023 Życzenia Bpa T. Bronakowskiego

Boże Narodzenie 2023

Nowy Rok 2024

Niemowlę leżące w ubogim żłóbku: oto Boży znak. Mijają wieki i tysiąclecia, ale znak pozostaje i przemawia również do nas, mężczyzn i kobiet trzeciego tysiąclecia. Jest to znak nadziei dla całej rodziny ludzkiej; znak pokoju dla tych, którzy cierpią z powodu wszelkiego rodzaju konfliktów; znak wolności dla biednych i uciśnionych; znak miłosierdzia dla tych, którzy zamknięci są w błędnym kole grzechu; znak miłości i pocieszenia dla każdego, kto czuje się samotny i opuszczony. Jest to znak mały i delikatny, skromny i milczący, ale bogaty w moc Boga, który z miłości stał się człowiekiem”.

Św. Jan Paweł II

query_builder 2023-12-25
Boże Narodzenie 2023 Życzenia Bpa T. Bronakowskiego

Umiłowani Apostołowie Trzeźwości!

Pełni wiary, nadziei i miłości wpatrujemy się w Boży znak – w Dzieciątko Jezus leżące w ubogiej stajence. Widzimy w Nim Drogę, która prowadzi do królestwa niebieskiego. Widzimy w Nim Prawdę, która wyzwala. Widzimy w Nim odwieczną Miłość, która nadaje sens naszemu istnieniu, która jest naszym Życiem. Dlatego z ufnością klękamy przed Nowonarodzonym, aby oddać Mu hołd. Aby uznać w Nim swojego Jedynego Pana i Zbawiciela. I z wiarą prosimy:

Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i  wszystkie wioski z miastami. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.

Błogosław, Boże Dziecię, naszej pracy duszpasterskiej i apostolskiej w nadchodzącym Nowym Roku 2024. Spraw, aby przyniosła ona upragnione owoce trzeźwości wszystkich mieszkańców polskiej ziemi. Pomóż nam zawsze pamiętać, że „trzeźwość jest polską racją stanu”. Niech nasz trud, modlitwa i podejmowane ofiary przyczynią się do Twojego zwycięstwa w sercach wszystkich ludzi.

Wraz z serdecznymi życzeniami i podziękowaniem za troskę o trzeźwość naszego narodu, zapewniam o modlitwie.

Z pasterskim błogosławieństwem

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Zobacz także: