Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Boże Narodzenie 2021 Życzenia bpa Tadeusza Bronakowskiego

Boże Narodzenie 2021

Przy żłóbku Betlejemskim zjednoczyli się z Maryją i z Józefem ubodzy pasterze z pól, pełni nadziei, że to Słowo, które oglądali w Ciele, gdy wejdzie w życie ludzkie, spełni ich pragnienia, zaradzi potrzebom serc, ukaże prawdziwe światło w nocy życia.

Bł. Kard. Stefan Wyszyński

Umiłowani Apostołowie Trzeźwości!

Czasy, w których przyszło nam żyć, jak i te, które dopiero nastąpią, stanowią dopełnienie wydarzeń sprzed ponad dwóch tysięcy lat. To, co zdarzyło się w tę Świętą Noc w Betlejem, jest nadal aktualne, jest nadal żywe.

Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, rodzi się dla każdego człowieka, dla każdego pokolenia. Każdemu pragnie przynieść „prawdziwe światło w nocy życia”. Chce wejść w każde ludzkie życie i spełnić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. Jedynie On ma moc, aby to uczynić.

Dlatego tak ważne jest, aby Jego Najświętsze Imię nie było pomijane w naszych rozmowach z bliskimi, ze znajomymi. Aby to Imię, w którym zostaliśmy zbawieni, nie zniknęło z przestrzeni publicznej. Nie ma prawdziwych Świąt Bożego Narodzenia bez Dzieciątka Jezus. Człowiekowi nie da prawdziwej radości żadna „magia świąt”. Tylko Jezus Chrystus!

Bł. Stefan Wyszyński pisze, że „pasterze owiec wrócili z Betlejem do codziennych swoich spraw z radością serca, rozważając, co oglądali”. I my, drodzy Przyjaciele, bądźmy prawdziwymi świadkami Bożego Narodzenia. Z wielką wiarą patrzmy na Nowonarodzonego, zaprośmy Go do swoich serc, otwórzmy się na Jego Miłość, rozważajmy Jego dzieła i z radością głośmy Jego chwałę wszędzie tam, gdzie nas posyła.

Proszę też o gorliwe zaangażowanie się w program roku duszpasterskiego 2022: Posłani w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę.

Życząc jedności z Maryją i Józefem przy Betlejemskim żłóbku z serca Wam błogosławię!

 

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

query_builder 2021-12-25
Boże Narodzenie 2021 Życzenia bpa Tadeusza Bronakowskiego

Zobacz także: