Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Boże Narodzenie 2020

Łomża, dnia 25 grudnia 2020

Jak wszechwładna Boża prawica Stwórcy i jak rączka Bożej Dzieciny jest zawsze nad tymi, co są dobrej woli, tak i nasza ręka biskupia wyciąga się ze szczególnym błogosławieństwem nad tymi wszystkimi, którzy w religijnym nastroju, w zbożnej atmosferze domowej oraz w duchu ofiarności i trzeźwości te święta spędzacie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zawsze z wami. Amen.

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

Umiłowani w Chrystusie Apostołowie trzeźwości!

Wpatrując się w Żłóbek Betlejemski, widzimy Świętą Rodzinę, która mimo skrajnego ubóstwa jest pełna wiary, nadziei i miłości. Św. Józef i Maryja w swoim poddaniu woli Bożej stają się dla nas wielkim wzorem posłuszeństwa i zaufania w Bożą Opatrzność. A światłość Bożej Dzieciny opromienia panujące wokół nas ciemności.

Boże Narodzenie jest szczególną okazją do refleksji nad sensem naszego zaangażowania w dzieło troski o trzeźwość narodu. Zdarza się, że w obliczu różnych przeciwności i cierpień słabnie nasz apostolski duch, pojawia się zwątpienie, czy kiedykolwiek w naszej Ojczyźnie uda się zbudować ład oparty na mocnym fundamencie trwałej trzeźwości.

Niech dzisiaj na nowo obudzi nas, tak jak pasterzy, anielski śpiew sławiący narodziny Zbawiciela świata. I my z radością, i z nową nadzieją pospieszmy do Betlejem oddać pokłon Królowi Wszechświata. W Jego świetle spójrzmy na nowo na nasze powołanie do dzieła Apostolstwa Trzeźwości. Dziękujmy Bogu za tę wielką łaskę, że właśnie w tej tak ważnej sprawie możemy służyć polskim rodzinom, naszym wspólnotom parafialnym i całemu narodowi.

Z całego serca dziękuję Wam za to, że trwacie w tym dziele, że je wspieracie swoimi modlitwami, pracą, że ubogacacie je swoimi talentami i twórczym zaangażowaniem.

Proszę dla Was Wszystkich Świętą Rodzinę o potrzebne łaski.

Z pasterskim błogosławieństwem.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

query_builder 2020-12-25
Boże Narodzenie 2020

Zobacz także: