Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Boże Narodzenie 2018

Ja przyszedłem na świat jako światło,

aby każdy, kto we Mnie wierzy,

nie pozostawał w ciemności.

                                      J 12, 46

query_builder 2018-12-26
Boże Narodzenie 2018

Umiłowani Apostołowie Trzeźwości!

 Chrystus przyszedł na świat, aby wydobyć nas z ciemności grzechu i śmierci, aby nas zbawić. To wspaniała nowina, którą rozważamy w okresie Bożego Narodzenia, którą tak bardzo się cieszymy. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że tak umiłował świat, że dał nam swojego Jednorodzonego Syna (por. J 3, 16). I chociaż nasze serca wypełnia świąteczna radość, to pamiętamy o skardze Jezusa, wypowiedzianej w czasie nocnej rozmowy z Nikodemem: „… światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło” (J 3, 19).

Tak jest i teraz, w czasie, w którym przyszło nam żyć. Wokół nas są ludzie pogrążeni w mroku będącym zaprzeczeniem światła, dobra, piękna i radości. W sposób szczególny w kraju mroku i cienia śmierci (por. Hi 10, 21) żyją osoby zniewolone różnymi nałogami. Jako Apostołowie Trzeźwości niesiecie do nich Światło i to niezwykłe, pełne nadziei przesłanie, że dla Pana nawet ciemność nie jest ciemna, a noc jak dzień może zajaśnieć, mrok jest dla Niego jak światło (por. Ps 139, 12).

Umiłowani!

W kończącym się roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, dziękujemy Bogu za wolność zewnętrzną. Świadomi jednak ogromnych zagrożeń bytu narodowego, związanych z plagą pijaństwa, alkoholizmu i innych uzależnień, błagamy Go o błogosławieństwo w naszej pracy apostolskiej. Oby Narodowy Program Trzeźwości zjednoczył jak największą liczbę Polaków w trosce o prawdziwą wolność Narodu, opartą na fundamencie trzeźwości.

Niech Święta Rodzina będzie wzorem dla polskich rodzin, aby panowała w nich miłość, jedność, odpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia.

Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny spłynie na wszystkich Apostołów Trzeźwości, aby z odwagą i radością nieśli Światłość, nawet w najciemniejsze miejsca ludzkiej egzystencji.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Łomża, dnia 23 grudnia 2018 r.

Zobacz także: