Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Boże Narodzenie 2017

      Czcigodni Bracia Kapłani,
      Czcigodne Siostry i Czcigodni Bracia Zakonni,
      Drodzy Duszpasterze i Referenci Trzeźwości!
      Apostołowie Trzeźwości!

query_builder 2017-12-25
Boże Narodzenie 2017

Na progu adwentu papież Franciszek przypominał nam, że osoba czuwająca to ktoś, kto „w zgiełku świata nie daje się opanować przez rozproszenie, ale żyje w sposób pełny i świadomy, troszcząc się o innych
To przesłanie rozumiemy lepiej w czasie świąt Narodzenia Pańskiego. Chrystus stał się człowiekiem, abyśmy żyli w sposób pełny i świadomy, abyśmy troszczyli się o innych, odpowiadając na dar Bożej miłości objawionej nam w Betlejem.
Tak rozumiemy również naszą misję duszpasterzy trzeźwości – chcemy troszczyć się o innych pośród zgiełku świata, którego elementem są różnorodne uzależnienia. W minionym roku zrealizowaliśmy wielkie dzieło Narodowego Kongresu Trzeźwości, którego hasło brzmiało: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. 
      Mimo, że najważniejsze wydarzenia kongresowe są za nami, to Narodowy Kongres Trzeźwości nie jest tylko przeszłością. Przede wszystkim pozostaje w nas wielka wdzięczność za zaangażowanie hierarchów Kościoła i najwyższych władz państwowych, różnych instytucji, organizacji pozarządowych, mediów. Pozostają wspaniałe doświadczenia z marcowego sympozjum w Toruniu, majowej konferencji w Sejmie, czerwcowej Narodowej Pielgrzymki Trzeźwości na Jasną Górę. Do tego wspominamy odpowiedzialność i zaangażowanie tych, którzy w polskich diecezjach organizowali stacje kongresowe w różnych sanktuariach, liczne spotkania, konferencje, kongresy diecezjalne.
      Dzisiaj jeszcze raz najgoręcej dziękuję wszystkim Duszpasterzom Diecezjalnym i Referentom Zakonnym za tę wspaniałą pracę. Wdzięczność wobec wszystkich osób zaangażowanych w Kongres oraz bagaż cennych doświadczeń są dla nas naglącym wezwaniem do działania. Pracujemy nad ostateczną formą Narodowego Programu Trzeźwości, który zostanie ogłoszony w lutym 2018 roku w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. Będzie to owoc Narodowego Kongresu, który może wpłynąć na Polaków, zmobilizować wielu do nowego myślenia o wyzwaniach związanych z ochroną trzeźwości. Ufam, że tak jak zjednoczył nas Kongres, tak też zjednoczymy nasze wysiłki w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości.
      Dzieje się to w roku wyjątkowego jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Rok jubileuszowy 2018 w Apostolstwie Trzeźwości przeżywamy pod hasłem: „Trzeźwość egzaminem z wolności”. Nawiązujemy w nim do słów św. Jana Pawła II, który powiedział, że „egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać”.
      Te słowa dedykuję u progu nowego roku całej naszej wspólnocie duszpasterskiej. Oby ten nadchodzący czas pozwolił zdynamizować nasze działania, budując na fundamentach Kongresu Trzeźwości. Bądźmy nieustannie duszpasterzami czuwającymi, a więc nie dającymi się opanować rozproszeniu, żyjącymi w pełni, troszczącymi się o życie bliźnich i całej naszej ojczyzny.

+Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP

ds. Apostolstwa Trzeźwości

Łomża, Boże Narodzenie 2017 r.

Zobacz także: