Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Apel Jasnogórski w czasie 37. Pielgrzymki AT

W sobotę 16 czerwca br. Apel Jasnogórski poprowadził Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

query_builder 2018-06-17
Apel Jasnogórski w czasie 37. Pielgrzymki AT

Maryjo, nasza najlepsza Matko i Królowo!
Przychodzimy przed Twoje oblicze, Jasnogórska Pani z miłością i oddaniem. Powtarzamy razem z milionami Rodaków w Ojczyźnie i rozsianymi po całym świecie: jesteśmy przy Tobie, Królowo Polski, pamiętamy i czuwamy! Te słowa – jak nas nauczał św. Jan Paweł II, są „wyznaniem miłości, którą pragniemy odpowiedzieć na miłość, jaką jesteśmy odwiecznie miłowani. Są one zarazem wewnętrznym programem miłości. Miłować – to znaczy: być przy Osobie, którą się miłuje i nosić Ją w sercu. Czuwać – to znaczy być człowiekiem sumienia i czuć się odpowiedzialnym za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska”.
W tym szczególnym roku świętowania stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę przybyli do Ciebie, Maryjo, Apostołowie Trzeźwości uczestniczący w 37. Pielgrzymce w intencji trzeźwości Narodu. Jest z nami także 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Członkowie Arcybractwa rozważają prawdę, że Duch Święty jest darem Serca Jezusa, jak o tym pisał papież Pius XII. W historii naszej Ojczyzny nabożeństwo do Bożego Serca przyczyniało się do podtrzymania ducha wolności oraz zjednoczenia narodu. Również dzisiaj gromadzimy się wokół Jezusowego Serca, mając nadzieję na duchową i moralną odnowę narodu oraz jego pojednanie i zjednoczenie.
Bogarodzico, Dziewico Maryjo,
w poczuciu odpowiedzialności za losy polskiego Narodu, pielgrzymują do Ciebie ci, którym tak bardzo leży na sercu sprawa naszej trzeźwości.
Przepraszamy, że nasz Naród nie wypełnił swoich ślubowań i nadal szerzy się w nim pijaństwo, alkoholizm i inne nałogi. 3 miliony Polaków nadużywa alkoholu. Prawie milion to uzależnieni. Ponad 10 tysięcy Polaków umiera rocznie przez legalnie sprzedawany alkohol. Tak wiele łez, cierpienia i bólu niesie alkohol rodzinom. Przemoc, rozwody, cierpienia psychiczne. Bardzo często doświadczają tego dzieci (a jest ich aż milion w Ojczyźnie), bezbronne, niewinne ofiary, które niosą piętno przez całe życie, a często same również doświadczają uzależnień w dorosłym życiu.
Możemy powiedzieć jak święta królowa Jadwiga: „A któż im ich łzy policzy?” Kto policzy ludzkie cierpienie? WSZYSCY cierpimy. Tak często Polacy depczą swoją godność dzieci Bożych narażając się na utratę życia wiecznego!
Królowo Polski, przepraszamy Cię!
Maryjo, pragniemy Ci także okazać wdzięczność za wielkie dobro Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w ubiegłym roku. Rok temu przybyliśmy do Ciebie prosić o błogosławieństwo na tę wspaniałą, a zarazem trudną kongresową drogę „Ku trzeźwości Narodu”. Dzisiaj gorąco Ci dziękujemy za wspaniałe owoce Kongresu, który zjednoczył rodziny, Kościół, instytucje państwowe i samorządowe wokół troski o trzeźwość Narodu.
Pamiętamy, że rodziny przed nadużywaniem alkoholu chronią miłością i katolickim wychowywaniem, Kościół prowadzeniem ludzi do Boga i pokazywaniem celu i sensu życia, państwo i samorząd stanowieniem dobrego prawa i jego egzekwowaniem.
Królowo Polski, dziękujemy Ci!
Maryjo, na jasnogórskim Ołtarzu Ojczyzny składamy dzisiaj Narodowy Program Trzeźwości, będący jednym z najważniejszych owoców Kongresu. Przed nami trudne zadanie realizacji zawartych w nim postanowień, postulatów.
Narodowy Program Trzeźwości to zadanie dla całego pokolenia Polaków. Musimy i chcemy zmieniać naszą mentalność, chcemy uwolnić się od proalkoholowych postaw. Musimy przełamać terroryzm mniejszości narzucającej swoje szkodliwe nawyki i zasady ogromnej większości trzeźwego społeczeństwa. Podejmujemy wielkie dzieło promowania abstynencji i umiaru wśród Polaków.
Zdajemy sobie sprawę, że sami, o własnych siłach, niczego nie zdołamy uczynić. Aby zwyciężyć, aby Polska była Polską trzeźwą, prawdziwie wolną, potrzebujemy Twojej pomocy. O nią błagamy, gdyż jest to prawdziwa walka o ludzkie dusze. Zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością, że Ty, która świecisz z wysoka jak zorza, piękna jesteś jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy, nie opuścisz nas w tej walce, że dzięki Twojemu przemożnemu wstawiennictwu odniesiemy zwycięstwo.
Królowo Polski, prosimy Cię!
Pragniemy Cię również prosić o błogosławieństwo dla ważnej i pięknej inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, aby Polacy przeżyli 100 dni abstynencji od alkoholu na 100-lecie odzyskania niepodległości. Czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 roku to 100 dni.Początek tej ambitnej drogi Polaków ku trzeźwości Narodu będzie miał miejsce w sierpniu, tradycyjnie przeżywanym jako miesiąc abstynencji. Oby jak najwięcej Polaków, z miłości do Ciebie Maryjo, w duchu odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny, która „albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie” (bł. ks. B. Markiewicz), podążyło tą szlachetną drogą stu dni abstynencji na stulecie niepodległości.
Królowo Polski, błogosław nam!
Jedynie ludzie trzeźwi mogą realizować swoje najpiękniejsze marzenia o miłości i radości, o życiu w harmonii z Bogiem, o założeniu trwałej i szczęśliwej rodziny, czy też o życiu kapłańskim lub zakonnym. Jedynie ludzie trzeźwi są w stanie żyć w wolności dzieci Bożych, w wolności do dobra i do stawania się świętymi, czyli coraz bardziej podobnymi do samego Boga.
Módl się za nami, Bogiem sławiena Maryjo, aby nasz naród dochował Ci wierności, żył w trzeźwości i prawdziwej wolności. Amen.

Zobacz także: