Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Anioły pełne dobroci

Anioły pełne dobroci  to modlitewna inicjatywa organizowana od 2019 r. przez dzieci i młodzież z  Parafii pw. św. Mikołaja w Lubzinie. Jest to jedna z form realizacji Narodowego Programu Trzeźwości polegająca na ożywieniu działań na rzecz trzeźwości na terenie każdej parafii i niesieniu realnej pomocy dzieciom i młodzieży, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

query_builder 2020-05-14
Anioły pełne dobroci

Inicjatywa Anioły pełne dobroci polega na ofiarowaniu przez dzieci codziennej modlitwy Zdrowaś Maryjo w czasie porannego i wieczornego pacierza lub w przypadku młodzieży jednej dziesiątki różańca dziennie przez cały czerwiec w intencji dzieci, które wychowują się w rodzinach z problemem alkoholowym i doznają różnego rodzaju przemocy. W tym roku naszą modlitwą chcemy także objąć dzieci żyjące w krajach, w których trwają konflikty zbrojne.

Wydarzenie rozpoczyna się 1 czerwca, w Dzień Dziecka, w którym większość dzieci otrzymuje upominek od najbliższych, zwykle rodziców, opiekunów, wyrażający miłość i szacunek do dziecka. Niestety wiele dzieci wychowujących się w rodzinach niewydolnych wychowawczo nie może liczyć na prezent, który sprawiłby im prawdziwą radość. W tej sytuacji z pomocom przybywają dzieci i młodzież - Anioły pełne dobroci i obdarzają je upominkami wypełnionymi miłością, codzienną modlitwą przez cały czerwiec i rówieśniczym wsparciem.

Pierwszy czerwca to dzień szczególny, gdyż to  Międzynarodowy Dzień Dziecka, który mocą uchwały Sejmu RP z 24 maja 2006 r. jest także Dniem bez Alkoholu, w uchwale czytamy: "Wzywamy wszystkich Polaków do powstrzymania się w tym dniu od picia napojów alkoholowych. Radość i szczęście naszych dzieci to najważniejsza z idei, o której winniśmy pamiętać zawsze, a szczególnie w Międzynarodowym Dniu Dziecka".

Poprzez tę akcję chcemy rozwijać i umacniać w dzieciach i młodzieży:

  • wiarę
  • stałą praktykę do codziennej modlitwy porannej i wieczornej
  • systematyczność
  • poczucie odpowiedzialności i troski za ludzi potrzebujących
  • empatię
  • zdolność dzielenia się z potrzebującymi

Zachęcamy rodziców, opiekunów, wychowawców, kapłanów, siostry zakonne, katechetów, rodziców do rozpowszechnienia wśród dzieci i młodzieży tej modlitewnej inicjatywy oraz do towarzyszenia im w codziennej modlitwie. Zapraszamy osoby dorosłe do podjęcia indywidualnej modlitwy w tych intencjach (np. dar miesięcznej, półrocznej, rocznej modlitwy różańcowej, koronki do Miłosierdzia Bożego, ofiarowania Komunii Świętej czy postu). Warto również w kolejnych miesiącach dalej otoczyć modlitwą dzieci i młodzież, które doznają różnych życiowych trudności, np. przez lipiec, sierpień itd.

Patronat honorowy: Bp Leszek Leszkiewicz, Bp Tadeusz Bronakowski - Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Diecezji Tarnowskiej.

Więcej na stronie: www.aniolypelnedobroci.pl

Zobacz także: