Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Adoracja w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

Adoracja w ramach 40. godzinnego nabożeństwa eucharystycznego w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

query_builder 2017-03-01
Adoracja  w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

Śpiew: O Jezu w Hostii utajony...

Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie, klękamy przed Tobą i wyznajemy naszą wiarę w Twoją Świętą Obecność. Wielbimy Twoją bezgraniczną miłość i nieskończone miłosierdzie, które rozlewasz obficie na nas, na nasze rodziny, parafie i na całą Ojczyznę.
W Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, włączając się w 40-godzinne Nabożeństwo Kościoła, pragniemy tę adorację przeżyć w duchu ekspiacyjno-błagalnym. Dlatego też prosimy, ogarnij nas Twoim Świętym Duchem i przemieniaj nas.

Kanon: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa...

Dobry Boże, gromadząc się w wieczerniku naszej parafialnej świątyni, pragniemy uświadomić sobie jak wiele łask i darów otrzymaliśmy od Ciebie w Kościele Świętym. To Ty ciągle nas poszukujesz, podnosisz, umacniasz i błogosławisz. My jednak często marnujemy Twoje łaski, oddalamy się od Ciebie poprzez grzechy i dlatego chcemy Cię dzisiaj za to przeprosić.

Z pokorą i skruchą uznajemy nasze osobiste winy oraz grzechy i wady narodowe, a szczególnie nałóg pijaństwa, rozwiązłości i niemoralności. Dlatego też do Ciebie przyszliśmy, Panie Jezu, bo jedynie w Tobie jest źródło naszej przemiany i wolności, w Tobie jest nasze zbawienie.

Śpiew: Wyciągam do Ciebie ręce swe...

„Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia»” (Łk 19, 41-44).

Kanon: Jezus...

Jezu, gdy przechodziłeś przez Jerozolimę, na widok tego miasta zapłakałeś, bo miasto nie poznało czasu Twojego nawiedzenia, czasu łaski.
Przez wiele stuleci przechodzisz, Jezu, przez nasz kraj. Nawiedzasz nasze miasta i wioski, zakłady pracy, urzędy, szkoły i rodziny.
Jezu, czy też płaczesz na widok polskiego Narodu, który nie dochowuje wierności przyrzeczeniom chrzcielnym i Ślubom Jasnogórskim?
Czy płaczesz na widok naszych miast i wiosek zasypanych punktami z alkoholem i bilbordami z reklamą piwa?
Czy płaczesz widząc grzeszne obyczaje alkoholowe w wielu polskich rodzinach, w których pijany ojciec lub matka stają się zgorszeniem dla własnych dzieci?
Jezu, czy płaczesz na widok moich niewierności i grzechów nałogowych?

(chwila refleksji w ciszy)

Tak, Jezu, przechodzisz pośród nas, pochylasz się nad nami i płaczesz. Płaczesz, bo jakże często, my synowie i córki polskiej ziemi, w chrześcijańskim kraju, nie rozpoznajemy czasu Twojego nawiedzenia.
Jezu Miłosierny, zatroskany o nasze zbawienie, wzywasz nas, abyśmy stanęli przed Tobą w głębokiej wierze i prawdzie o sobie. Pytasz nas, Polaków, co uczyniliśmy z tymi łaskami i darami, które obficie rozlewasz na nasz Naród?

(chwila refleksji w ciszy)

Tymczasem w naszym Narodzie zamiast zdrowego entuzjazmu wiary coraz więcej katolików żyje tak, jakby Boga nie było.
Zamiast wierności Prawu Bożemu coraz więcej ludzi gubi się w błędnych ideologiach i trendach.
Zamiast trwałej więzi małżeńskiej i rodzinnej coraz więcej rozwodów, które wyrządzają tyle krzywd zdradzonym małżonkom i niewinnym dzieciom.
Wreszcie z coraz większym przyspieszeniem toniemy w morzu alkoholizmu i wielu innych uzależnień, które ogołacają nas z godności dzieci Bożych oraz są źródłem wielu nieszczęść i dramatów.

Śpiew: Panie, przebacz nam...

Jezu, to już nie tylko Ty płaczesz na widok naszych grzechów. To już my sami płaczemy na skutkami i gorzkimi konsekwencjami lekceważenia Bożego Prawa.
Ze skruchą uznajemy nasze wady narodowe i grzechy, a szczególnie ten groźny grzech, jakim jest pijaństwo, wyniszczające naród biologicznie, moralnie i duchowo. Nie sposób nawet wyliczyć tych strat i szkód, jakie powoduje alkoholizm wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.
Dlatego też prosimy o Miłosierdzie Boże dla nas i dla tych, którzy wchodzą w ten zgubny nałóg, niszcząc siebie i innych.

Koronka do Bożego Miłosierdzia
(w duchu ekspiacji odmawiamy krzyżem ze wzniesionymi rękami)

Śpiew: Święty Boże, Święty Mocny... (3 razy)

Z hymnu Liturgii Godzin:

Pochyl się Panie, nad ludzką niedolą,
Nad naszym grzechem i naszą słabością,
Która nie zawsze jest buntem przed Tobą,
Lecz tylko nędzą człowieczą.

Przecież my wszyscy najszczerzej pragniemy
Pójść za wezwaniem Nowiny Twej łaski,
Miej miłosierdzie więc, Boże, nad nami
I okaż litość zbłąkanym.

Daj nam nadzieję, że jutro wrócimy
Na Twoją Drogę prawości i dobra,
To zaś co dzisiaj oddala od Ciebie,
Niech spłonie w ogniu miłości.

Kanon: Podnieś mnie, Jezu...

W obliczu tak wielu zagrożeń, demoralizacji i pijaństwa, potrzebni są gorliwi apostołowie trzeźwości i radośni abstynenci. Święty Jan Paweł II w Liście apostolskim na początku nowego Tysiąclecia wzywał: „Potrzeba nowego rozmachu w apostolstwie, które byłoby przeżywane jako codzienne zadanie wspólnot i grup chrześcijańskich”. Takim zrywem w dziedzinie trzeźwości powinien być dla nas wszystkich w obecnym roku Narodowy Kongres Trzeźwości pod hasłem: „Ku trzeźwości Narodu”. Ta wielka odpowiedzialność spoczywa na Kościele, państwie, samorządach, rodzinach, ruchach apostolskich i na każdym z nas.

Śpiew: Serce wielkie nam daj...

Na przestrzeni lat dokonało się wiele dobra w naszej Ojczyźnie w dziedzinie krzewienia cnoty trzeźwości. Nadal kontynuowane są liczne działania trzeźwościowe oraz podejmowane są piękne czyny abstynenckie.
Ten dorobek gorliwych i niezłomnych apostołów i obrońców trzeźwości mobilizuje nas wszystkich do tego, abyśmy na nowo podjęli bój o wielką sprawę – o trzeźwość Narodu. Zacznijmy od siebie!

Zainspirowani hymnem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka „Serce wielkie nam daj”, pragniemy naszą modlitwą objąć ważne wydarzenie w naszej Ojczyźnie, jakim jest Narodowy Kongres Trzeźwości.

Serce wielkie nam daj, byśmy przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co może nawet zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu – Panie, błagamy Cię, wysłuchaj nas!

Serce wielkie i mężne daj nam wszystkim, abyśmy nie ustawali w walce ze złem, jakie niosą ze sobą pijaństwo oraz inne uzależnienia i zniewolenia – Panie, błagamy Cię, wysłuchaj nas!

Serce wielkie i święte daj biskupom, kapłanom i osobom konsekrowanym, aby wskazywali drogi odnowy ludzkich serc i stawali się niezłomnymi apostołami i obrońcami trzeźwości – Panie, błagamy Cię, wysłuchaj nas!

Serce wielkie i mądre daj stanowiącym prawo i rządzącym w naszym kraju, aby zawsze odważnie stali na straży trzeźwości i ładu moralnego w naszym Narodzie – Panie, błagamy Cię, wysłuchaj nas!

Serce wielkie i odpowiedzialne daj ludziom mediów, aby zamiast nagminnego reklamowania alkoholu i promowania gorszących programów, zaczęli ukazywać piękny i szlachetny styl życia w trzeźwości – Panie, błagamy Cię, wysłuchaj nas!

Serce wielkie, twórcze i ofiarne daj wszystkim członkom ruchów, wspólnot i stowarzyszeń trzeźwościowych i abstynenckich, aby zjednoczeni we wspólnych działaniach, tworzyli lepszy nowy świat – Panie, błagamy Cię, wysłuchaj nas!
Serce wielkie i kochające daj ojcom i matkom, aby budowali trzeźwe relacje we własnych rodzinach i dawali swoim dzieciom przykład pięknego życia w wierze, miłości i trzeźwości – Panie, błagamy Cię, wysłuchaj nas!

Serce wielkie i ofiarne daj wszystkim abstynentom, aby ich wytrwała modlitwa i radosna abstynencja przywracały nadzieję ludziom zniewolonym i ich rodzinom – Panie, błagamy Cię, wysłuchaj nas!

Serce wielkie i ufne daj tym, którzy stali się ofiarami choroby alkoholowej oraz innych uzależnień, aby przy pomocy łaski Bożej i ludzkiemu wsparciu odzyskali na nowo radość, trzeźwość i wolność – Panie, błagamy Cię, wysłuchaj nas!

Śpiew: Panie, prosimy Cię, Panie, błagamy Cię, Panie, wysłuchaj nas...

Panie Jezu, pochyl się nad naszą Ojczyzną, nad naszymi rodzinami, wspólnotami i nad każdym z nas. Umacniaj nas w walce ze złem. Pobłogosław nasz trud i spraw, aby nasza modlitwa i wspólne wysiłki zaowocowały pięknem trzeźwego życia w naszych rodzinach i w całym Narodzie.

Pieśń eucharystyczna: Pobłogosław Jezu drogi...

Pieśń na zakończenie: Boże mocny, Boże cudów...

S. M. Justyna Papież, służebniczka dębicka

Zobacz także: