Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu we wszystkich parafiach w Polsce i wśród Polonii rozpoczyna się w 7. niedzielę zwykłą 23 lutego i trwa do soboty 29 lutego. Hasło roku i Tygodnia Modlitw to: Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach.

query_builder 2020-02-22
53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy tych, którzy nie przestrzegają Bożych praw i poniżają swoją godność. Celem praktyk pokutno- wynagradzających jest wyproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników. Dziś palącą sprawą jest wyproszenie łaski nawrócenia dla gorszycieli dzieci i młodzieży, którzy mają na celu demoralizowanie przez reklamę alkoholu, filmy, szkolenia, warsztaty i uliczne manifestacje. Wierzący i praktykujący chrześcijanin troszczy się o los bliźnich w kontekście życia wiecznego.

Dobrą tradycją jest, że w wielu parafiach w ostatnie dni karnawału organizuje się czterdziestogodzinne nabożeństwo eucharystyczne, w którego ramach odprawiona zostaje adoracja przebłagalna za grzechy nałogowe. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest czasem refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych, uzależnieni są od innych środków odurzających czy zniewoleni są w inny sposób.

W parafiach jest to odpowiedni moment, aby podjąć pracę nad stworzeniem różnych grup trzeźwościowych i zachęcić wiernych do wstępowania w ich szeregi. Warto podjąć wysiłek, aby powstały wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Jeśli w parafii nie ma jeszcze Księgi Trzeźwości, powinno się ją założyć.

Zobacz także: