Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

51.Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
11-17 lutego 2018 r.
Cykl niedzielnych czytań „B”, cykl powszedni czytań „II”


11 lutego 2018 r. – VI Niedziela zwykła
Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

Patron dnia: sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński
Intencja: Modlitwa za wszystkich Polaków, aby na fundamencie wiary i trzeźwości budowali pomyślność i wolność swojej Ojczyzny.

12 lutego 2018 r. – Poniedziałek

Patron dnia: bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
Intencja: Modlitwa za ludzi pracy, aby pielęgnując cnotę trzeźwości sumiennie wypełniali swoje obowiązki zawodowe.

13 lutego 2018 r. – Wtorek

Patron dnia: bł. Ks. Michał Sopoćko
Intencja: Modlitwa za spowiedników, aby swoją ofiarną posługą pomagali wiernym walczyć z grzechami pijaństwa.

14 lutego 2018 r. – Środa Popielcowa

Patron dnia: św. Brat Albert Chmielowski
Intencja: Modlitwa za ludzi nadużywających alkoholu, aby dzięki mądrej pomocy bliźnich podźwignęli się z nałogu.

15 lutego 2018 r. – Czwartek po Popielcu

Patron dnia: bł. O. Honorat Koźmiński
Intencja: Modlitwa za apostołów trzeźwości, aby świadectwem życia w abstynencji i ofiarną pracą przyczyniali się do otrzeźwienia naszego Narodu.

16 lutego 2018 r. – Piątek po Popielcu

Patron dnia: św. Stanisław Kostka
Intencja: Modlitwa za dzieci i młodzież, aby trwając w abstynencji do pełnoletności wzrastali w miłości do Boga i Ojczyzny.

17 lutego 2018 r. – Sobota po Popielcu

Patron dnia: sługa Boży Ks. Piotr Skarga
Intencja: Modlitwa za sprawujących rządy, aby w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę wprowadzali w życie Narodowy Program Trzeźwości.

query_builder 2018-02-11
51.Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Zobacz także: