Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

2 dzień (poniedziałek) Modlitw o Trzeźwości Narodu

Modlitwa za środki masowego przekazu, aby służyły sprawie wolności Polaków opartej na fundamencie trzeźwości.

query_builder 2022-02-28
2 dzień (poniedziałek) Modlitw o Trzeźwości Narodu

Rola mediów w propagowaniu postaw trzeźwościowych jest ogromna. Mają bowiem wielki wpływ na decyzje i zachowania odbiorców. Z jednej strony mogą wyrządzić wiele zła, zachęcając do przekraczania Bożych przykazań. Z drugiej – mogą uczyć życia w prawdziwej wolności i prowadzić drogą, której naucza nas Dekalog. 

„Konieczny jest stanowczy sprzeciw wobec zgody instytucji państwowych i samorządów na reklamę alkoholu, która zniszczyła już życie ogromnej liczby Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia. Reklamodawcy posługują się manipulacją i kłamstwem. Zanim zacznie się uzależnienie biologiczne, zanim organizm uzależni się od alkoholu, zniewolone zostają umysły. Nie tylko tych, którzy wpadają w nałóg. To zniewolenie mentalności ogółu społeczeństwa, jej zawładnięcie przez alkohol widzimy na każdym kroku. W mediach emitowanych jest 2,5 tysiąca godzin reklamy piwa. A gdy mówimy o potrzebie zakazu, chór fałszywych ekspertów krzyczy, że przecież reklama nie działa. Czy rzeczywiście można uwierzyć, że wielkie koncerny wydają miliony złotych na tysiące godzin reklamy wiedząc, że to nie działa? Że nie wpływa ona na Polaków? Te tysiące godzin alkoholowej reklamy to umysłowa trucizna sprzedawana w atrakcyjnym opakowaniu. To nie tylko bezrozumność, to bezczelność i zbrodnia w kraju, w którym milionowa rzesza dzieci żyje w rodzinach doświadczających dramatu uzależnienia” (Bp T. Bronakowski).

Prosząc Boga, aby media służyły sprawie wolności wewnętrznej Polaków, wzywamy wstawiennictwa św. Maksymiliana Marii Kolbego, który w ewangelizacji wykorzystywał nowoczesne środki przekazu społecznego. Ten apostoł trzeźwości ostrzegał, że „jeśli nie będziemy mieli katolickich mediów, to nasze świątynie zostaną kiedyś puste”. Mówił też: „Te pisma, które katolików bezwstydnie wyszydzają, drukuje się dla nas, katolików! Nie posyła się ich jednakże anonimowo w rodzaju paszkwilów, ale my sami je zamawiamy i za nie płacimy. Czyż można być więcej ślepym wobec tak groźnego niebezpieczeństwa?!”.

Sprawa trzeźwości była dla św. O. Maksymiliana bardzo ważna. „Przed swoim aresztowaniem skierował jedną prośbę do zakonników w Niepokalanowie: „Nie pijcie wódki”. Wiedział dobrze, że spełnienie tego warunku pomaga w spełnieniu wszystkich innych ślubów i zakonnych zobowiązań. Oby o tym testamencie Świętego pamiętali kapłani, zakonnicy, ale również małżonkowie. Abstynencja bowiem pomaga w zachowaniu wierności złożonym ślubowaniom. Jest tamą chroniącą przed zalewem zła spowodowanego pijaństwem. Ileż zdrad, przemocy, kłótni nie miałoby miejsca, gdyby alkohol nie był tak ważny w życiu wielu naszych rodaków. Ileż rodzin udałoby się uratować przed rozbiciem. Ile powołań zostałoby umocnionych” (Bp T. Bronakowski). Jako Polacy odpowiedzialni przed Bogiem za los naszej Ojczyzny musimy zrobić wszystko, aby środki społecznego przekazu propagowały postawy abstynenckie i trzeźwościowe. Musimy reagować na demoralizację młodego pokolenia, która ma miejsce poprzez reklamę alkoholu. Odważnie wyrażajmy sprzeciw wobec tego zła.

Zobacz także: