Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Dla diecezji: Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

*Wymagane jest uwierzytelnienie